Artrik vägkant

Välbekant skylt för Ulvstaborna.
Välbekant skylt för Ulvstaborna.

Vägen genom Ulvsta till Sunnanåsbo har skyltar med texten "Artrik vägkant". För närvarande finns 27 värdefulla vägsträckor utmärkta med sådana skyltar i Gävleborg. Dessa vägrenar har stor växtrikedom. På vissa ställen finns både sällsynta och utrotningshotade arter.

Vitsippor - Foto: Hjördis Persson
Vitsippor i stora fält.
Slår rekord i år (2002).

Hägg - Foto: Hjördis Persson
Häggen blommar. "Stängt mellan
hägg och syren" skrev en skomakare
på sin stängda dörr. I år (2002) skulle den semestern ha blivit kort. Syrenen blommade direkt efter!

Björnloka - Foto: Hjördis Persson
Björnloka

Sälg - Foto: Hjördis Persson
Sälg Tvåbyggare. På bilden hanbuske med gula ståndare. Här finns viktig mat för våra tidiga vårinsekter. Honbusken har grågröna blommor.

Ängsklocka, rölleka, smörblomma och gulvial - Foto: Hjördis Persson
Ängsklocka, rölleka,
smörblomma och
gulvial (längst fram).

Rödklint - Foto: Hjördis Persson
I juli kommer Rödklinten.

Rallarros - Foto: Hjördis Persson
Rallarros

 

Text och foto: Hjördis Persson

 

<< Till startsidan

Hur skall dessa vägkanter skötas?

Årlig slåtter/röjning. Om möjligt bör hela vägkantsområdet hållas buskfritt.
Ingen slåtter bör ske före 15/7, för att örterna skall hinna fröa av sig.
Omfattande dikningar bör undvikas om det är möjligt, men om dikning måste ske, finns detaljerade bestämmelser för hur det ska gå till.
Hänsyn ska tas, så partier med artrik flora lämnas som öar med jämna mellanrum. Saltning av vägen bör helst ej ske.

Ovanstående stycke är en kort sammanfattning av den broschyr, som Vägverket gett ut om Artrik vägkant.


Några exempel på vad du
kan hitta i vår vägkant:

Tussilago - Foto: Hjördis Persson
Tussilago Lyser som solar i fjolårsgräset. Kallas även Hästhovsört (bladen liknar en hästhov) eller förr i tiden Hosthäva (man trodde att bladen var bra mot hosta).

Lupiner - Foto: Hjördis Persson
Lupiner, vägkantens invandrare.
Förr fanns de bara i trädgårdarna.
Vilken färgprakt! Tyvärr är de inte
lika vackra när de blommat över...

Gullris - Foto: Hjördis Persson
Gullris

Kabbeleka - Foto: Hjördis Persson
Kabbeleka Växer i diket. - Plocka den inte, för då får du eksem, sa man förr. (Är det sant?)

Hundkex och midsommarblomster - Foto: Hjördis Persson
Hundkex och
midsommarblomster i blom redan i maj. Hann blomma över före midsommar.

Blåklocka - Foto: Hjördis Persson
Blåklocka