Välkommen till Ulvsta & Ulfsta fritidsförening

Årsstämma framskjuten

[2021-04-22]

Liksom ifjol, har styrelsen på grund av den pågående pandemin beslutat att skjuta upp årsstämman för samfällighetsföreningen tills vidare.
Vi följer utvecklingen vidare och återkommer senare med datum för årsstämman.

Styrelsen, Ulvstavägarnas Samfällighetsförening